elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Wtorek 29.11.2022
Jesteś tutaj:

Organy placówki

Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor przedszkola.
2) Rada Pedagogiczna.
3) Rada Rodziców.

 

Szczegółowe zadania i kompetencje organów Przedszkola Miejskiego Nr 2 "Pod Topolą" w Barlinku określa Statut Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku.

 

DYREKTOR

Zakres kometencji:

 • Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. 
 • Dyrektor pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
 • Dyrektorem Przedszkola Miejskiego Nr 2 "Pod Topolą" w Barlinku  jest pani mgr Barbara Walaszczyk

 

RADA PEDAGOGICZNA

Zakres kompetencji:

 • Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 • W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu oraz dyrektor.
 • Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
 • Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są co najmniej trzy razy w roku lub w miarę bieżących potrzeb.
 • Inicjatorem zebrań  Rady Pedagogicznej może być:
  • 1) Dyrektor.
  • 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
  • Organ prowadzący.
  • Organ nadzoru pedagogicznego.    

Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określone zostały w„Regulaminie Rady Pedagogicznej”.

 

RADA RODZICÓW

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola. 
 2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może  być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 3. Członków Rady Rodziców wybiera się co roku podczas zebrań grupowych rodziców, po jednym przedstawicielu rodziców z grupy.
 4. Rada Rodziców wybiera przewodniczącego.
 5. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 6. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym dyrektor przedszkola.
 7. Szczegółowe zadania Rady Rodziców określone zostały w „Regulaminie Rady Rodziców”.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 2 Pod Topolą w Barlinku
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 18.12.2018
Data udostępnienia informacji: 18.12.2018
Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2018
Liczba wyświetleń: 615
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
18.12.2018
17:06:36
edycja
Administrator
Organy placówki
18.12.2018
17:06:17
edycja
Administrator
Organy placówki
18.12.2018
17:04:42
edycja
Administrator
Organy placówki
18.12.2018
17:04:24
dodanie
Administrator
Organy placówki