elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Wtorek 29.11.2022
Jesteś tutaj:

Podstawy prawne

Przedszkole Miejskie Nr 2 "Pod Topolą" w Barlinku działa na podstawie:

Przedszkole działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 95 poz.425 z 1991 r z póź.zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 59 z 11 stycznia 2017)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r., poz. 649)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły [podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. Poz. 356)
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Z2017 r. Poz.1147)
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. W sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Z2017 r. poz. 1591)
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1627)
  7. Aktu założycielskiego
  8. Statutu przedszkola

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 2 Pod Topolą w Barlinku
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 18.12.2018
Data udostępnienia informacji: 18.12.2018
Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2018
Liczba wyświetleń: 512
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
18.12.2018
17:07:37
edycja
Administrator
Podstawy prawne
18.12.2018
17:07:18
edycja
Administrator
Podstawy prawne
18.12.2018
17:06:56
dodanie
Administrator
Podstawy prawne